Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Δεκατετράχρονη κόρη τοῦ Γιάλμαρ καὶ τῆς Γκίνας.
Ρήση: Σ᾽ ἀγαπᾶμε πάρα πολύ, πατέρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.