Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Νεαρὸς σκάλδος στὴν ὑπηρεσία τοῦ Γκάνταλφ.
Ρήση: Τὰ βλέφαρα του ἐγώ θὰ κλείσω/ καὶ τὴ σάγκα του ἀπ᾽ τὸν τάφο θὰ τοῦ τραγουδήσω.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.