Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: ἑστιάς (ἱέρεια τῆς θεᾶς Ἑστίας).
Ρήση: Ἐγώ σκιά, θὰ πάρω ἄλλη σκιὰ ἀποπίσω…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.