Ἀπὸ τοὺς Πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2020, σελ. 106-7.

Φιλόδοξη γυναῖκα χρειάζεται ὁ πολεμιστής. Αὐτή, ποὺ θὰ διαλέξω, δέν πρέπει νὰ τῆς φτάνῃ μερίδιο ταπεινό· καμμιά τιμὴ δὲν πρέπει νὰ τῆς φαίνεται τόσο ὑψηλὴ νὰ μή τὴν κυνηγήσῃ· καὶ στὶς ἐπιδρομὲς πρέπει μὲ τὴ θέλησή της νὰ μ᾽ ἀκολουθῇ· νὰ παίρνῃ τ᾽ ἄρματα κι αὐτή· νὰ μὲ σπρώχνῃ στὴ μάχη καὶ νὰ μήν ἀνοιγοκλείνῃ βλέφαρο, σὰν τὰ σπαθιὰ ἀστράφτουν· γιατί, ἂν στέκῃ δειλή στὸ πνεῦμα, μικρή θἀν᾽ ἡ τιμή μου.

Ἀλέξανδρος Κβοστένκο-Κβοστόφ. Σκηνικὸν διὰ τὴν ὄπεραν τῶν Βαλκυρίων. 1929.