Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὑπηρέτης.
Ρήση: Πουλήθηκε ἡ Λαίδη ἡ Ἴνγκερ στὸ Δανό/ κ᾽ ἔρριξε ὅλο τὸ λαὸ στὸ δικό του τὸ ζυγό!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.