Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 49.

Δὲν εἶναι ἤρεμο τὸ σπίτι τοῦ πατρός
ἄγριοι μουσαφιραῖοι -πολύς ὁ συφερτός·
ὁλονυχτίς-ὁλημερίς γιορτάζῃς σὺ μαζί.
Βόηθα, Χριστέ, ὅποια ζευγάρι σὲ δεχτῇ!
Βόηθα, Χριστέ, ὅποιαν λάβῃς στὰ χρυσᾶ,
μὲ τὰ καλὰ καὶ μὲ τὰ δάση τὰ χλωρά!
Ταχιὰ πολλή τὴ βλέπω νἄχῃ πεθυμιὰ
κάτω στὸν τάφο της νὰ κατεβῇ βαθιά.

ερρίκος-ίψεν-γιορτή-στο-σούλχαουγκ
Ἡ γιορτὴ στοὺ Σούλχαουγκ