Ἀπὸ τοὺς Πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2020, σελ. 47:

Ἐσὺ τὸ ξίφος σου γοργογυρίζεις
καὶ κόβει τὸ δικό σου χτύπημα πολύ·
ὁ ἴδιος αὐτός ὁ Ἰσχυρὸς ὁ Σίγκουρντ
μεγάλη θένα πάρῃ ἀπὸ σένα ντροπή!

Μικρογραφία ἐκ τοῦ ψαλτηρίου τῆς Στουτγάρδης (περίπου 830 μ. Χ.).