Ὅλα,.. τὰ πάντα μές στὰ στήθια μου φωλιάζουν,..
ἐκτός ἀπ’ τὴν ε ἰ ρ ή ν η. Κείνη μακριά μου στέκει…

Ἀπ’ τὸν Κατιλίνα, Α΄ πράξη.