Ἀπὸ τοὺς Μνηστῆρας τοῦ θρόνου τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 49:

ΧΩΚΟΝ: Δὲν μοῦ φαίνεται τίποτε καλύτερο παρὰ νὰ ἐπικυρώσῃ καὶ ἡ Ἐθνοσυνέλευση τὴν νομιμότητα τῆς βασιλικῆς διαδοχῆς ποὺ ἔλαβε χώραν ἤδη πρὶν ἀπὸ ἕξι χρόνια στὸ Ἔρετινγκ.*

*Πρωτότυπο: Ørething, ὄνομα τὶνγκ στὸ Νίδαρος. Τὸ t(h)ing ἀνάγεται στὴν ἀρχαιογερμανικὴ προϊστορία, ὅπου συνεκαλοῦντο οἱ κάτοικοι περιοχῆς, νὰ λάβουν ἀποφάσεις ὡς πρὸς τὰ ζητήματα τῆς κοινότητος. Παράβαλε Storting («μέγα τίνγκ»), τὸ σύγχρονο Νορβηγικὸ Κοινοβούλιο· λατινικὸ res publica = πρᾶγμα δημόσιον, ἡ ἀγγλικὴ ἀπόδοση: commonwealth.

Συνεδρίασι στὸ Στόρτινγκ.