Τίτλος πρωτοτύπου: Terje Vigen.
Εἶδος: Ἐπικὸ ποίημα.
Ἡμερομηνία πρώτης ἐκδόσεως πρωτοτύπου: 01/01/1862.
Ἔτος πρώτης μεταφράσεως: 1886 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Γύρω ἀπὸ τὸ Γκρίμσταντ καὶ στὴ βόρειο Δανία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Κατὰ καὶ μετὰ τοὺς Ναπολεοντείους Πολέμους.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ ποίημα Ὁ ναύτης τοῦ Χριστιανοῦ Βίντερ.
Ἔκταση: 43 ἐννεάστιχες στροφές.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ Τέριε Βίγκεν δέν δύναται ἄλλο ν’ ἀνθέξῃ τὴν πεῖνα λόγῳ τοῦ ἀγγλικοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Νορβηγίας καὶ ἀποφασίζει νὰ κωπηλατήσῃ στὴν Δανία, γιὰ νὰ φέρῃ τρόφιμα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.