Ἔργο: Τέριε Βίγκεν: Ἐπικὸ ποίημα.
Ἰδιότητα: Πλοηγὸς στὸ Γκρίμσταντ.
Ρήση: Τὸ κράτος μου σ᾽ αὐτή τὴ γῆ βρισκόταν –/ ἐ κ ε ῖ τὸ πᾶν δικό μου ποὺ καλοῦσα./ Καὶ τὸ τιμοῦσα ἐγὼ σὰ θησαυρὸ μεγάλο,/ παρὰ ποὺ ἐσὺ μικρό τὸ βρίσκεις μόνο…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.