[Νορβηγικὸς τίτλος: I en komponists stambog. Γραμμένο στὸ λεύκωμα τοῦ Ἔντβαρ Γκρὴγκ τὸ 1866 -τότε εἰργάζετο στὸν Μπράντ. Μετάφρασι τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.]

Orpheus slog med toner rene
Ὁ Ὀρφέας ἔβγαζε ἤχους μὲ καθάριους τόνους:
ånd i vilddyr, ild i stene.   
πνεῦμα μέσ’ στ’ ἄγρια θηρία, πῦρ στοὺς βράχους.

Stene har vort Norge nok af;
Ἔχει ἀπὸ βράχους ἀρκετοὺς ἡ Νορβηγία·
vilddyr har vi og en flok af.
περίσσεια ἔχουμε καὶ ἀπὸ ἄγρια θηρία.

Spil, så stenen spruder gnister!   
Παῖξε, ὥς ὅτου οἱ βράχοι νὰ σπιθοβολήσουν!
Spil, så dyrehammen brister!
Παῖξε, ὡς τῶν θηρίων οἱ σπηλιὲς νὰ τρίξουν!

Φραγκῖσκος φὸν Στούκ. Ὀρφεύς.