[Νορβηγικὸς τίτλος: I en komponists stambog. Γραμμένο στὸ λεύκωμα τοῦ Ἔντβαρ Γκρὴγκ τὸ 1866 -τότ’ ἐργαζόταν πάνω στὸν Μπράντ. Μτφ ἀπὸ Henrik Ibsens Skrifter, τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.]

Orpheus slog med toner rene
Ὁ Ὀρφέας ἔβγαζε ἤχους μὲ καθάριους τόνους:
ånd i vilddyr, ild i stene.   
ψυχή ἀπὸ τ’ ἄγρια θηρία, πυρά ἀπ’ τοὺς βράχους.

Stene har vort Norge nok af;
Βράχοι δὲ λείπουνε στὴ Νορβηγία·
vilddyr har vi og en flok af.
περίσσεια ἔχουμε κι ἀπ’ ἄγρια θηρία.

Spil, så stenen spruder gnister!   
Παῖξε, οἱ βράχοι νὰ σπιθοβολήσουν!
Spil, så dyrehammen brister!
Παῖξε, τὰ καταφύγια κ’ οἱ σπηλιὲς νὰ τρίξουν!