Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ἐλπίδα πουθενά δὲ φαίνεται γιὰ κάτιτίς καλύτερο!/ Κι ὅμως, εἶν᾿ ἀλήθεια: ἡ δικιά μας ἡ ζωή…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.