Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἰσλανδός († 1240).
Ρήση: Βασιλεῦ Σκοῦλε, εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ φονεύσετε μιὰν ὄμορφη σκέψη.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.