Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐφημέριος τοῦ παρεκκλησίου στὴν ἐπισκοπὴ τοῦ Νικολάου.
Ρήση: Ἐπίσκοπε Νικόλαε, στοχασθῆτε τὰ ἐπουράνια!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.