Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἡ ἀδελφὴ τοῦ κόμη Σκοῦλε († 1214).
Ρήση: Πλούσιος καρπὸς ὡριμάζει γιὰ ὅποιον θερίζει στὴν ἄβυσσο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.