Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Πολεμιστής.
Ρήση: Ἡ ζωὴ εἶν᾽ ἀκριβὴ γιὰ κεῖνον π᾽ ἀγαπάει.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.