Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγός· διεκδικητὴς τοῦ θρόνου (1203 † 1226).
Ρήση: Ὁ παπποῦς μου ἦτο ὁ βασιλεὺς Μάγκνους Ἔρλινγκσσεν…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.