Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀδελφὴ τῆς Μάργκιτ.
Ρήση: Ἀγαπημένη μου ἀδελφή,.. ἐδῶ θὰ κατοικήσω·/ τὸ χέρι μου – τὴν πίστη μου – γαμπροῦ νὰ δώσω δῶρο/ δὲν ἔχω δι᾽ ὅλου χρόνο· κ᾽ ἔτσι ἐχω χαρὰ μεγάλη.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.