Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γέρος ἐρημίτης.
Ρήση: Ἔζησα μαζί μὲ τοὺς γενναίους τοῦ Βορρᾶ./ Καί, ὅποτε ἀνεβαίνῃ λίγο ἡ μνήμη μου ἡ παληά,/ τὴ νοιώθω γιὰ σελίδα τῆς δικῆς μου σάγκας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.