Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Σὰν κινήσαμε μαζί σου γιὰ τὸν πόλεμο, <Γκάνταλφ>/ ἤρθαμε γιὰ τὸ δικό μας μερτικὸ σ᾽ ἐπαίνους, δόξα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.