Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἰατρός.
Ρήση: <Ὁ Γκρέγκερς> ὑποφέρει ἀπὄναν ὀξὺ πυρετὸ τ ι μ ι ό τ η τ α ς.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.