Ἀπὸ τν ἀγριόπαπια τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδοσι, Ἀθήνα 2019, σελ. 134.

ΡΕΛΛΙΝΓΚ: Δέν εἶναι περισσότερο σαλεμένος ἀπ᾽ τὸν πολὺ κοσμάκη. Ἀλλὰ μιὰ ἀρρώστια σίγουρα φωλιάζει μέσα του… Ὑποφέρει ἀπὄναν ὀξὺ πυρετὸ τιμιότητας.