«Πρέπει!.. Πρέπει!..» μὲ προτρέπει μιὰ φωνὴ
ἀπὸ τὰ μύχια τῆς ψυχῆς… καὶ θὰ ὑπακούσω!