Ἡ σφραγίδα τῆς προσωπικότητας ποὔχει βάλει ὁ δημιουργὸς στὸ καλλιτέχνημα, τὸ καθιστᾷ πνευματική του ἰδιοκτησία.

Ἀπ’ τὸν Πρόλογο τοῦ Ἴψεν
γιὰ τὴ Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ