Πιάστε τὸ δοξάρι! Τόνος ν᾽ ἀκουστῇ
νὰ χορέψουμε ὅλη νύχτα μεῖς ἐδῶ.
Τὸ σανίδι μὲ χαρά νὰ πατηθῇ!
Τὸ μάγουλο τῆς κοπέλας εἶν᾽ καυτό·
τὸ ἀγοράκι τολμηρό νὰ σηκωθῇ
κρίνο ν᾽ ἀγκαλιάσῃ ποὖναι τρυφερό!

Ἀπὸ τἩ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ, Β΄ πράξη