Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὑπηρέτης τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Ὅσα χρόνια εἶμαι δῶ ὑπηρεσία, δὲν ἔχει ξανάρθει στὴν πόλη <ὁ Γκρέγκερς>.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.