Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Υἱὸς τῆς Ἴνγκεμπιεργκ, νεαρὸς ἱερεύς († 1240).
Ρήση: Ὁ δοῦκας Σκοῦλε πρέπει νὰ ἦτο ὁ μεγαλύτερος ἄνδρας στὴν χώρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.