Τίτλος πρωτοτύπου: Hærmændene på Helgeland: Skuespil i fire akter.
Εἶδος: Τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 24/11/1858.
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 25/04/1858.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1876 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Χέλγκελαντ, Βόρεια Νορβηγία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 10ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Ἰσλανδικὲς σάγκες.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ἜΡΝΟΥΛΦ, ΣΊΓΚΟΥΡΝΤ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΚΟ˜ΥΝΝΑΡ, ΘΟ˜ΥΡΟΛΦ, ΝΤΆΓΚΝΥ, ΓΙΈΡΝΤΙΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ Κ˜ΩΡΕ, ἜΓΚΙΛ, ΟΙ ΕΞΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΥΙΟΙ τοῦ ΕΡΝΟΥΛΦ, ΑΝΔΡΕΣ τοῦ ΕΡΝΟΥΛΦ καὶ τοῦ ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ κ.λ.
Ἔκταση: Τετράπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ γερο-πολεμιστὴς ΕΡΝΟΥΛΦ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἰσλανδία στὸ Χέλγκελαντ τῆς Βόρειας Νορβηγίας, γιὰ νὰ λάβῃ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὸν ΑΡΧΗΓΟ ΓΚΟΥΝΝΑΡ ποὺ ἅρπαξε τὴ θετή του κόρη ΓΙΕΡΝΤΙΣ. Ἐκεῖ συναντάει πρῶτα τὸν ξακουστὸ πολεμιστὴ ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ καὶ τὴν ἐπίσης ἁρπαγμένη κόρη του ΝΤΑΓΚΝΥ…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.