Τίτλος πρωτοτύπου: Kongs-emnerne: Historisk skuespil i fem akter.
Εἶδος: Ἱστορικὴ τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 17/01/1864 (Θέατρο τῆς Χριστιανίας).
Ἔτος πρώτης ἐκδόσεως πρωτοτύπου: 10/1863.
Ἔτος πρώτης μεταφράσεως: 1872 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Μπέργκεν, Ὄσλο, Νίδαρος (Τρόντχαϊμ).
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Πρῶτο ἥμισυ τοῦ ΙΓ΄ αἰῶνος.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Ἱστορία τοῦ Νορβηγικοῦ λαοῦ τοῦ Ἀ. Μοῦνχ.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: X῀ΩΚΟΝ ΧΏΚΟΝΣΣΕΝ· ἼΝΓΚΑ τοῦ ΒΆΡΤΕΪΓΚ· ΚΟΜΗΣ ΣΚΟ῀ΥΛΕ· ΛΑΙΔΗ ΡΆΓΚΝΧΙΛΝΤ· ΣΊΓΚΡΙΝΤ· ΜΑΡΓΚΡΈΤΕ· ΓΚΟ῀ΥΘΟΡΜ ἼΓΝΚΕΣΣΕΝ· ΣΊΓΚΟΥΡΝΤ ΡΊΜΠΟΥΝΓΚ· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ἌΡΝΕΣΣΕΝ· ΝΤΆΓΚΦΙΝΝ ΜΠΌΝΕ· ἼΒΑΡ ΜΠΟ῀ΥΝΤΕ· ΒΈΓΚΑΡ ΒΆΡΑΝΤΑΛ· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΏΝΣΣΕΝ· ΠΩΛ ΦΛΊΝΤΑ· ἼΝΓΚΕΜΠΙΕΡΓΚ· ΠΈΤΕΡ· ΣΊΡΑ ΒΊΛΙΑΜ· ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΊΓΚΑΡ· ΣΚΑΛΔΟΣ ΓΙΆΤΓΚΑΪΡ· ΜΠΩΡ ΜΠΡΑΤΤΕ· ΠΛΗΘΗ καὶ ΠΟΛΙΤΕΣ τοῦ Μπέργκεν, τοῦ Ὄσλου καὶ τοῦ Νίδαρος· ΙΕΡΕΙΣ, ΜΟΝΑΧΟΙ καὶ ΜΟΝΑΧΕΣ· ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ, ΑΥΛΙΚΟΙ καὶ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ· ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ.
Ἔκταση: Πεντάπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΧΩΚΟΝ ΧΩΚΟΝΣΣΕΝ θέλει νὰ βεβαιώσῃ τὴν νομή του στὸν θρόνο τῆς Νορβηγίας. Ὅμως, ὁ ΚΟΜΗΣ ΣΚΟΥΛΕ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀξίωσί του εἶναι ἐξ ἴσου νόμιμη. Αὐτὸ θὰ ὁδηγήσῃ σὲ σειρὰ μηχανορραφιῶν καὶ συγκρούσεων στὸ μεσαιωνικὸ βασίλειο τῆς Νορβηγίας.
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.