Ἀπὸ τοὺς Μνηστῆρας τοῦ θρόνου τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 41.

Χριστιανικὸ Νεκροταφεῖο στὸ Μπέργκεν. Στὸ βάθος ὁ ναός· ἡ κεντρική του πύλη στραμμένη πρὸς τοὺς θεατές. Ἡ εἴσοδος στὸν ναὸ φρουρουμένη· πλῆθος ἔχει κατακλύσει τὸ Νεκροταφεῖο· πολλοὶ κάθονται πάνω σὲ δένδρα καὶ στὴν περιτείχιση τοῦ ναοῦ· ὅλοι φαίνονται ἔναγχοι, ὡς ν᾽ ἀναμένουν κάτι νὰ συμβῇ. Ἀκούγονται μακριὰ καὶ κοντὰ ὅλα τὰ κωδωνοστάσια τῆς πόλεως.

Αἴθουσα τοῦ Χῶκον στὸ Μπέργκεν.