Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νόθος υἱὸς τῆς Λαίδης Ἴνγκερ.
Ρήση: Κ᾽ ἐγώ εἶμ᾽ ἐπισκέπτης της, μὰ δὲν ἔχω δεῖ παρὰ μόνο τὴ σκιὰ <τῆς Λαίδης Ἴνγκερ>…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.