Τίτλος πρωτοτύπου: Norma eller en politikers kjærlighed: Musik-tragedie i tre acter.
Εἶδος: Λιμπρέττο ὀπερέττας.
Πρώτη παράσταση: 05/11/1994 (ἐρασιτεχνικὸς φοιτητικὸς θίασος στὸ Τρόντχαϊμ).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: Σὲ δύο συνέχειες στὸ περιοδικὸ Manden/Andhrimmer (01/06/1851, στῆλες 137-43· 08/06/1851, στῆλες 156-60).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1960 (; -Ἀγγλικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Δάσος στὴ χώρα τῶν Ἀρχαίων Γαλατῶν.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 1ος αἰ. π.Χ.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ λιμπρέττο τῆς ὁμώνυμης ὄπερας τοῦ Βιτσέτζο Μπελλίνι.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΝΟΡΜΑ, ΑΝΤΑΛΤΖΊΖΑ, ΣΕΒΗΡΟΣ, ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΜΑΤΙΚΟΙ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ, ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ, ΧΟΡΟΣ ΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο (συντομώτατες πράξεις).
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΣΕΒΗΡΟΣ, Ρωμαῖος ἀνθύπατος, ἀποπλανᾷ τὴ Γαλάτισσα ἱέρεια ΝΟΡΜΑ, κόρη τοῦ ἀρχιδρυΐδη ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΥ, κάνοντας μαζί της δυὸ παιδιά. Ὅταν ἡ ΝΟΡΜΑ μαθαίνῃ πὼς ὁ ἐραστής της συνδέεται καὶ μὲ τὴν παρθένο ΑΝΤΑΛΤΖΙΖΑ, ξεκινοῦν τὰ προβλήματα… Τὸ ἔργο ἐκπαρῳδεῖ μιὰ κοινοβουλευτικὴ κρίση στὴ Νορβηγία τοῦ 1850.
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.