Ἀπὸ τὴν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ τὴν ἀγάπη τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2018, σελ. 39.

Πυκνὸν ἄλσος μετὰ τοῦ δέοντος ἡμίφωτος· εἰς τὸ βάθος, «νορβηγικὰ ἀπόκρημνα βράχια»· κυαναὶ ἀνεμῶναι καί «φιλελεύθεραι κονκάρδαι» θάλλουν ὑπὸ τῆς ἐλάτης. Ἐν τῷ μέσῳ τῆς σκηνῆς, ἱερὸν εἴδωλον μετὰ ἐνσωματωθείσης ὑαλισμένης ἐπιγραφῆς: ΕΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Χάραλ Σόλμπεργκ. Ἡμίφως.