Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Σταβλάρχης τοῦ Χῶκον († 1237).
Ρήση: Ἐὰν εἰσηκουγόμην ἐγώ κατὰ τὴν συμβουλήν μου, τότε ὄχι μὲ καυτὸ σίδερο, ἀλλὰ μὲ ψυχρὸ ἀτσάλι,
θ᾽ ἀπεδίδετο δίκαιο μεταξὺ τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν καὶ τῶν ἐχθρῶν του.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.