Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἡ κόρη τοῦ Ἔρνουλφ.
Ρήση: Ὁ πατέρας καὶ τ᾽ ἀδέρφια μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.