Νικητής εἰναι τὸ φῶς!
Μεγάλη, ἔνδοξη
προβάλλει ἡ μέρα!

Ἑρρῖκος Ἴψεν, Κατιλίνας, Γ΄ πράξη
μετάφραση: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος