Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Στοιχειό.
Ρήση: Ἡ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ γιὰ ὅλους εἶν᾽ μεγάλη..-/ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ νεραϊδικὰ εἰναι τρανή γιορτή!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.