Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Δανὸς ἱππότης καὶ βασιλικὸς σύμβουλος.
Ρήση: Ὅταν ἔφτασα ἐγὼ ὁ δειλός, πέρασα τὴν πύλη καὶ πάτησα ποδάρι στὸ Ἔστρωτ, ἐκείνη γύρισε πλευρὸ μέσα στὸ φέρετρό της…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.