Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρώην θεολόγος.
Ρήση: Τὸ παιδὶ δέν πέθανε. Κοιμᾶται

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.