Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Θετὴ κόρη τοῦ Ρόντερικ.
Ρήση: Ἂχ καὶ νἆχα τοῦ κύκνου τὸ λευκὸ τὸ φόρεμα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.