Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Οίκονόμος τοῦ Ἔστρωτ.
Ρήση: Εὐχαριστοῦμε, εὐγενικιὰ καὶ γενναιόψυχη Λαίδη μας!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.