Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρώην γαιοκτήμων· πατέρας τοῦ νεκροῦ, δευτέρου συζύγου τῆς κυρίας Μπέργκ.
Ρήση: Ἀρχίζω καὶ θυμᾶμαι κάτι ἀπὸ παληὰ λησμονημένο…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.