Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἄρχοντας τοῦ Σούλχαουγκ.
Ρήση: Εὐτυχισμένη κείνη ποὔσμιξε μὲ τὸν Μπένγκτ Γκάουτεσεν!..

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.