Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νορβηγὸς μεγαλέμπορος, μεταξὺ ἄλλων, κ’ ἐργολάβος.
Ρήση: Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταστρέφονται ὁλοσχερῶς σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο, σὰν πέσουνε στὴ γούνα τους δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι -κι οὔτε μποροῦν νὰ ξαναορθοποδήσουν.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.