Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Κόρη τοῦ κόμη Σκοῦλε (∼1210 † 1270).
Ρήση: Μόνον βασίλισσα..- ἀλλὰ νομίζω ὅτι εἶμαι χαρούμενη ἀκόμα καὶ γι᾽ αὐτό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.