Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Μπὲνγκτ Γκάουτεσεν.
Ρήση: Κανείς,.. κανείς δὲ θἄρθῃ ἐμένα ἀπ᾽ τὰ δεσμὰ νὰ λύσῃ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.