Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γερο-πολεμιστὴς στὸ πλευρὸ τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Σκύβετε καὶ σέρνεστε μπροστὰ στὴν ἐξουσία!/ Δὲν κοτάτε νὰ σπάσετε τὶς ἁλυσίδες τὶς βαρειές…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.