Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Στὴν ὑπηρεσία τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Εἶν᾽ ὅμως καὶ κάποιος <ἄλλος ἐδῶ>…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.