Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ξύπνα, Κατιλίνα -σήκω! Ξύπνα καὶ φέρσου ἀντρίκια!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.